FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY


*Pola wymagane

Imię*

Nazwisko*

Email*

Telefon

Szkoła/Uczelnia

Klasa/Rok studiów

Kierunek


1. W jakim stopniu znasz poniższe technologie?

0 - Nie znam,
1 - Znam trochę,
2 - Mogę pracować z pomocą innych (kolegów lub googla),
3 - Mogę pracowac bez pomocy,
4 - Jestem w tym dobry. Mogę pomagać innym.

MSSQL

ASP .NET 4 i 5

Jquery

HTML5

.NET C#

ASP .NET Core

AngularJs

Git

.NET WinForms

JavaScripts

CSS3

TFS


2. Znajomość językowa

0 - nie znam,
1 - podstawowy
2 - średni
3 - zaawansowany
4 - natywny

Polski

Angielski

Niemiecki


3. w jakich technologiach chcesz się rozwijać?*

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).