Formularz zgłoszeniowy


*Pola wymagane

1. W jakim stopniu znasz poniższe technologie?

0 - nie znam,
1 - Znam trochę,
2 - Mogę pracować z pomocą innych (kolegów lub googla),
3 - Mogę pracowac bez pomocy,
4 - Jestem w tym dobry. Mogę pomagać innym.

2. Znajomość językowa

0 - nie znam,
1 - podstawowy
2 - średni
3 - zaawansowany
4 - natywny

3. w jakich technologiach chcesz się rozwijać?*

Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).